Recognized as M. Phil./ Ph.D. Guide Details:

Recognized as M. Phil./ Ph.D. Guide Details
Sr.NoName of the TeacherSubjectRecognized as M. Phil./ Ph.D. GuideUniversityFromToStudent Alocated
1Dr Dattatraya Mukund TekadePolitical SciencePh.D.KBC NMU Jalgaon05/12/201109/11/20296
2Dr. Jibhau Fula PatilMarathiPh.D.Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon.18/09/201231/12/20296
3Dr Pramod Atmaram AhireEducationM. Phil. & Ph.D.North Maharashtra University Jalgaon21/11/201128/02/20306
4Dr Bhojaraj Hanumant BarhateComputer ScienceM. Phil. & Ph.D.Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University Jalgaon24/08/201901/06/203006
5Dr. Rajendra Subhash NadekarPolitical ScienceM. Phil. & Ph.D.KBC NMU, Jalgaon21/02/201921/02/204104
6Dr. Akoshgir Dattugir GoswamiEconomicsM. Phil. & Ph.D.Kaviyatri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University Jalgaon--03
7Dr. Sunil Vasant PatilBotanyM. Phil. & Ph.D.K B C NMU Jalgaonxxxxxx
8Dr. Sunil Vasant PatilBotanyM. Phil. & Ph.D.KBC North Maharashtra University, Jalgaonxxxxxx
9Dr. Khivaiya Kalu AhireMarathiM. Phil. & Ph.D.Kaviyatri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University,Jalgaon20/01/201720/01/202210
10Dr. Khivaiya Kalu AhireMarathiM. Phil. & Ph.D.Kaviyatri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University,Jalgaon20/01/201720/01/202210
11Dr. Sachin Dilip YeoleChemistryM. Phil. & Ph.D.KBCNMU Jalgaon13/02/201901/12/20464